χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Καλώδιο LVDS LCD
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΌ καλώδιο LVDS
Ομοαξονικό καλώδιο LVDS
Ομοαξονικό καλώδιο μικροϋπολογιστών
Καλώδιο καμερών MIPI
Καλώδιο συνδετήρων JST
Καλώδιο συνδετήρων Molex
η επιτροπή τοποθετεί το καλώδιο
Γρήγορο καλώδιο χρέωσης USB Γ
ΚΑΛΏΔΙΟ IDC
Επίπεδο καλώδιο FPC
Ομοαξονικός συνδετήρας RF